บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาค โครงการ "อาหารกลางวัน" เพื่อน้อง โรงเรียน ตชด.เฮงเค็ลไทย และโรงเรียน ตชด. แม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี