รวบรวมผลงานประกวดออกแบบห้องน้ำที่น้องๆ ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ