พบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Baanlae suan-Fair 18 - 27 ตุลาคม 2562