บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับวัดเทพสรธรรมาราม ได้จัดข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องพร้อมรับประทานมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากโควิด-19