ส่งมอบจักรยาน ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข