สุขภัณฑ์คริสตินา มอบจักรยานให้กับศูนย์ปฎิบัติการที่ 4 กอ.รมน