สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด ห่วงใยลูกค้า ให้คุณมั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19