บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด โดยคุณธัญชนนท์ ชาติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ จัดข้าวสารอาหารแห้ง/ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต มอบให้กับผู้ประสบภัยโควิด -19