บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ส่งมอบจักรยานจำนวน 150 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเขต 4 จังหวัดศรีสะเกษ