เนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญ