คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือได้ร่วมกันจัดทำอาหารและเครื่องดื่มนำมามอบให้กับประชาชนที่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวง