สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) โชว์รูม CRISTINA เขตกรุงเทพมหานคร สุทธิสาร เปิดให้บริการลูกค้าตามปกติแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป