"ข้าวกล่องแทนใจ...ห่างไกลโควิด19" โครงการอาหารกลางวันสำหรับพนักงานบริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา สู้วิกฤตโควิด-19