ประกาศผล Popular Vote ในโครงการประกวด Cristina Design Awords 2015 ภายใต้แนวคิด Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต