นายพาสศักดิ์ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ระบบ “OXYZKIN” (Oxygen Therapy)