สุขภัณฑ์คริสตินามอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ "ตู้ปันสุข" ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน