บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ห้องน้ำเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน