บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2018 ณ วัดไพรพัฒนา