มาตราคัดกรองความปลอดภัย COVID-19 โรงงานผลิต สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือฯ ด้วยความห่วงใยอย่างที่สุด