NEWS AND EVENT
October 13, 2021

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ปีนี้ด้วยการนำทีมคุณหมอและพยาบาลจากรพ.ปทุมธานี

เพราะ"เราคือครอบครัวเดียวกัน" 👨‍👩‍👧‍👧 บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัดและบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ปีนี้ด้วยการนำทีมคุณหมอและพยาบาลจากรพ.ปทุมธานี โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมาตรวจคัดกรองโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคน เป็นการส่งความรักความห่วงใยจากใจถึงพนักงานในวิกฤตโควิดแพร่ระบาดขณะนี้....ขอให้ทุกท่านแข็งแรง มีพละกำลัง มีจิตใจที่เข้มแข็ง ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท และเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกครั้ง

Share article