NEWS AND EVENT
September 23, 2021

ส่งมอบจักรยาน ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด โดยนางชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัทฯส่งมอบจักรยาน ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา พร้อมอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลแบบมืออาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันแม่

โดยมีนายสมาน ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเป็นผู้รับมอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข จ.สุรินทร์
Share article