NEWS AND EVENT
September 23, 2021

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2018 ณ วัดไพรพัฒนา

คุณชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2018 ณ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

โดยมีครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านไพรพัฒนา จัดการแสดงต่างๆบนเวทีเพื่อโชว์ศักยภาพและความสามารถสามัคคีของเด็กในระดับชั้นเรียนต่างๆ ได้อย่างน่ารักและสนุกสนาน ทั้งนี้คุณชไมมาศยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกคน โดยมุ่งหวังว่าเด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้สามารถดูแลตัวเองและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
Share article