NEWS AND EVENT
September 23, 2021

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาค โครงการ อาหารกลางวัน เพื่อน้อง โรงเรียน ตชด

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัทและพนักงาน ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและทุนสนับสนุน กิจกรรมของเด็กๆให้กับโรงเรียนตชด.เฮงเค็ลไทย และโรงเรียนตชด.แม่น้ำน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

ในโครงการ "อาหารกลางวัน...เพื่อน้อง" โดยมีพล.ต.ต.ปฎิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน และนางปิยภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา หัวหน้าคณะแม่บ้านตำรวจตระเวณชายแดน เป็นตัวแทนรับมอบและให้การต้อนรับ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่สุขภัณฑ์คริสตินา ให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติและดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
Share article