NEWS AND EVENT
September 23, 2021

สุขภัณฑ์คริสตินา มอบจักรยานให้กับศูนย์ปฎิบัติการที่ 4 กอ.รมน

นายพาสศักดิ์ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมบริจาคจักรยานให้กับศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน)เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มราษฎรจิตอาสาพิทักษ์ป่าใช้ตรวจป่าในโครงการพลิกผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพลโทบัญชา ทองวิลัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯและผู้แทนกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานศูนย์ประสานงานการปฎิบัติที่ 4 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กรุงเทพ

Share article