NEWS AND EVENT
September 23, 2021

สุขภัณฑ์คริสตินามอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ ตู้ปันสุข ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน

สุขภัณฑ์คริสตินามอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ “ตู้ปันสุข” ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน

สุขภัณฑ์คริสตินามอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ “ตู้ปันสุข” ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด
โดยคุณธัญชนนท์ ชาติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและเงินสนับสนุนเพื่อโครงการ ”ตู้ปันสุข” ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน โดยมี พล.ต.ท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวณชายแดนเป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
Share article