NEWS AND EVENT
September 23, 2021

มาตราคัดกรองความปลอดภัย COVID-19โรงงานผลิต สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือฯ ด้วยความห่วงใยอย่างที่สุด

คริสตินาให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เราจึงมีมาตรการ ป้องกันอย่างเข้มงวดในการดูแลพนักงานทุกท่าน ด้วยมาตรการคัดกรองก่อนเข้าทำงานดังต่อไปนี้

คริสตินาให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เราจึงมีมาตรการ ป้องกันอย่างเข้มงวดในการดูแลพนักงานทุกท่าน ด้วยมาตรการคัดกรองก่อนเข้าทำงานดังต่อไปนี้
  1. เข้าแถว รักษาระยะห่าง 1 เมตร เพื่อรอการตรวจคัดกรอง
  2. วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงาน หากมีความผิดปกติ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานโดยเด็ดขาด
  3. เข้าตู้ฆ่าเชื้อโรค เพื่อพ่นน้ำยาทำความสะอาดภายนอก
  4. เข้าแถวรอบันทึกเวลาเข้างาน โดยรักษาระยะห่าง1เมตร
  5. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% 30วินาที
  6. ผู้ที่ผ่านมาตรการคัดกรอง ไม่มีความเสี่ยง จะได้รับสติกเกอร์ยืนยันการเข้าเขตโรงงานผลิตสุขภัณฑ์
สุขภัณฑ์คริสตินาขอเป็นกำลังใจ ให้ก้าวข้ามอุปสรรค สู้ไปด้วยกันนะคะทุกคน
Share article