NEWS AND EVENT
October 13, 2021

พนักงานคริสตินา ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมให้บริการลูกค้า ให้คุณมั่นใจ

จากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้แพร่กระจายไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วจนเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องระวังการติดเชื้อโรคอย่างเข้มข้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน

จากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้แพร่กระจายไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วจนเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องระวังการติดเชื้อโรคอย่างเข้มข้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ โดยคุณชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริหาร ได้นำพนักงานทั้งหมดจำนวนกว่า 500 คน เข้าทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ครบทั้ง 2 เข็ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการและต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของเราให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น การป้องกันการติดเชื้อโรคด้วยการฉีดวัคซีนถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการคุ้มกันหมู่และลดอาการขั้นรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อในผู้ป่วย

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ให้กับพนักงานในครั้งนี้ถือเป็นภาระกิจเร่งด่วนที่บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคนสำคัญ

Share article