NEWS AND EVENT
September 23, 2021

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ส่งมอบจักรยานจำนวน 150 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเขต 4 จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด โดยนางชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัทฯร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและขวส.รุ่น5 ส่งมอบจักรยานจำนวน 150 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเขต 4 จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ เกริกชัย ผ่องแผ้ว เป็นตัวแทนรับมอบ ภายใต้โครงการจักรยานเติมฝัน สร้างสรรค์เยาวชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Share article