NEWS AND EVENT
September 23, 2021

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธัญชนนท์ ชาติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคที่จำเป็น

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธัญชนนท์ ชาติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคที่จำเป็น ได้แก่ แอลกอลฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธัญชนนท์ ชาติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคที่จำเป็น ได้แก่ แอลกอลฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
โดยมี พล.ต.ท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัยในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “ร่วมพลัง ร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19” จากสุขภัณฑ์คริสตินา เพื่อสังคมโดยมีเป้าหมายในส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับโรงพยาบาล สถานศึกษาและหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนทั่วประเทศให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมศกนี้
Share article