NEWS AND EVENT
September 23, 2021

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับวัดเทพสรธรรมาราม ได้จัดข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องพร้อมรับประทานมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากโควิด-19

บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับวัดเทพสรธรรมาราม ได้จัดข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องพร้อมรับประทานมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากโควิด-19 จำนวน 3 พันกว่าคน ณ วัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 63 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ โดยมีการจัดระเบียบการเว้นระยะห่างในการยืนรอ และบริการเจลล้างมือให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริจาค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการ “ร่วมพลัง ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 จากสุขภัณฑ์คริสตินา ที่จะเดินหน้าช่วยเหลือแบ่งปันให้กับสังคมในภาวะวิกฤตโควิดขณะนี้
Share article