NEWS AND EVENT
October 13, 2021

รออีกนิสส...จะได้เจอกันแล้วน้าา เที่ยวได้สบายใจผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

รออีกนิสส...จะได้เจอกันแล้วน้าา เที่ยวได้สบายใจผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ พักผ่อนทามกลางหุบเขา มองเห็นทะเลอันดามันได้แบบเต็มตา ที่พัก ที่จะทำให้คุณรู้สึก Beyond Enchanting

ขอขอบคุณ KEEMALA PHUKET จ.ภูเก็ต ที่ไว้วางใจเลือกใช้สุขภัณฑ์คริสตินา

Share article