Recommended

  • กระจกเงาส่องหน้าของคริสตินา ที่มีรูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงของกระจก ตัวตู้กระจก ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของ กระจกห้องน้ำมีไฟ หรือกระจกห้องน้ำ LED ช่วยในเรื่องความสว่างภายในห้อง ซึ่งกระจก LED นี้กำลังเป็นที่นิยม เพราะช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้อง เป็นการตอบโจทย์การใช้งาน ที่ช่วยให้ห้องน้ำดูมีระดับมากยิ่งขึ้น โดยวัสดุผลิตจากกระจก Silver mirror ที่มีคุณภาพ มีความโปร่งแสง ผิวเรียบ และเงางาม สะท้อนเงาภาพได้คมชัด ไม่หลอกตา เจียรริมเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานด้วยปราศจากสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • Font generated by flaticon.com. Under CC: Smashicons, Freepik