• สต๊อปวาล์ว


    Stop Valve คือ วาล์วน้ำที่ช่วยควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ สำหรับงานประปากับสุขภัณฑ์ เช่น สต๊อปวาล์วฝักบัว ใช้กับชุดฝักบัว เป็นต้น รวมไปถึงพวก สายฉีดชำระ ก๊อกอ่างล้างหน้า ฯลฯ ซึ่งหากแต่ละจุดเกิดการปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์ ก็ไม่ต้องปิดมิเตอร์น้ำซึ่งทำให้วุ่นวาย น้ำหยุดไหลในทั้งหลัง ถ้าใช้สต๊อปวาล์วติดตั้ง ก็จะช่วยหยุดการจ่ายน้ำเฉพาะจุดได้
  • Font generated by flaticon.com. Under CC: Smashicons, Freepik