• ขอแขวนฝักบัว มีทั้งอยู่ในก้านสไลด์ และ แยกเดี่ยวๆ และมีแบบทางน้ำออกอยู่ในขอแขวน ซึ่ง รูปแบบขอแขวน มีแบบเพลท สี่เหลี่ยมและวงกลม
  • Font generated by flaticon.com. Under CC: Smashicons, Freepik